Czym jest ugoda frankowa oraz odfrankowienie kredytu?

0
123

Po gwałtownym wzroście kursu franka szwajcarskiego kredytobiorcy zaczęli borykać się z problemami dotyczącymi spłaty kredytów frankowych. Kwota zadłużenia na skutek wzrostu waluty stale wzrastała pomimo ciągłej spłaty zobowiązania przez kredytobiorców. Taki stan rzeczy spowodował konieczność analizy możliwych rozwiązań oraz treści zawieranych umów przez banki z frankowiczami. 

Ugoda frankowa, czym jest?

W kontekście przepisów prawa cywilnego, ugoda jest umową o mocy sprawczej według której strony umowy zobowiązują się do wzajemnych ustępstw w zakresie zawartego pomiędzy nimi stosunku prawnego. Istotą ugody frankowej jest, aby zarówno frankowicz oraz bank powinni zrezygnować z pewnych warunków zawartej umowy.

Ugoda frankowa jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które nie chcą toczyć procesu sądowego z bankiem. Jednak takie rozwiązanie nie zawsze będzie korzystne dla kredytobiorcy. Banki niestety mają wtedy możliwość na zastosowanie pewnego rodzaju haczyków na klientów nieświadomych tego, ile mogą zyskać podczas procesu sądowego z bankiem. Ugoda frankowa jest zatem wewnętrznym procesem, który zachodzi wyłącznie między bankiem a kredytobiorcą. Szerszą gamą możliwości cechuje się odfrankowienie kredytu.

Odfrankowienie kredytu

Dochodzonym procesem na drodze sądowej, najkorzystniejszym dla frankowiczów jest ofrankowienie kredytu. Proces ten polega na wyeliminowaniu z zawartej umowy kredytu we frankach niedozwolonych klauzul indeksacyjnych. Skutkiem wdrożenia takiego rozwiązania jest uznanie zawartej umowy kredytu frankowego od momentu jej nawiązania za kredyt udzielony w polskiej walucie z oprocentowaniem według wskaźnika LIBOR.

Skutkami z jakimi wiąże się odfrankowienie kredytu to m.in.:

  • uniezależnienie wysokości spłaty kredytu od fluktuacji waluty,
  • możliwość zażądania zwrotu za dotychczas nadpłacone raty do 10 lat wstecz,
  • zmniejszenie wysokości pozostałego zobowiązania,
  • zachowanie korzystnego oprocentowania opartego na wskaźniku LIBOR.

Dzięki możliwościom jakie zostały stworzone przez obowiązujący system frankowicze mają szansę dochodzenia swoich praw bezpośrednio poprzez współpracę z bankiem lub na drodze sądowej. Możliwe rozwiązania zawarcia ugody frankowej lub odfrankowienia kredytu rzucają cień nadziei dla szerokiego grona kredytobiorców.